Podsticaji za ulaganja daju se na republičkom i lokalnom nivou.

REPUBLIČKI NIVO

Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 52/19, 78/20) daje podsticajna sredstva za razvoj privrede: podsticaji za povećanje plata zaposlenih u privrednim subjektima i podsticaji za direktne investicije.

 

Program podrške zapošljavanju u privredi
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je ključna organizacija na tržištu rada, koja učestvuje u pripremi, izradi i realizaciji projekata zapošljavanja koji su u skladu sa Strategijom zapošljavanja Republike Srpske kao i Akcionim planom zapošljavanja za realizaciju Strategije za svaku godinu pojedinačno. Zavod provodi projekte podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske, na bazi Pravilnika o uslovima, kriterijumima i načinu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, a putem javnog poziva koji se po ovom programu raspisuje za svaku godinu pojedinačno. Svi aktuelni javni pozivi Zavoda nalaze se na portalu www.zzzrs.net.

 

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) krajem 2019. godine uvela je novu kreditnu liniju koja omogućava kompanijama koje planiraju da uvode nove tehnologije u svoj proizvodni proces, da imaju povoljne kredite po kamatnoj stopi ispod 3%, sa rokom otplate od 12 godina i grejs periodom od 24 mjeseca.

 

Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15, 01/17, 58/19) predviđeno je da kompanije koje ulažu u opremu i objekte za obavljanje registrovanih proizvodnih djelatnosti na teritoriji Republike Srpske imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost investicije.

 

Zakon o porezu na dohodak, (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 66/18, 105/19, 49/21, 119/21), predviđa određene prednosti u povlasticama za godišnji prihod kvalifikovanog investitora (član 42-50).

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede daje novčane podsticaje za poljoprivredni i ruralni razvoj. Svake godine Ministarstvo donosi Pravilnik o zahtjevima i načinima dobijanja novčanih podsticaja za poljoprivredni i ruralni razvoj.

LOKALNI NIVO

Lokalni podsticaji – Na lokalnom nivou, postoje različiti oblici podsticaja koji se odnose na lokalne naknade i usluge:

  • Pomoć pri pronalasku greenfield ili brownfiled lokacije za investiranje na području opštine
  • Pomoć pri registraciji preduzeća i dobijanju potrebnih dozvola
  • Post-investiciona podrška investitorima i promocija kroz prezentacije opštine na investicionim konferencijama, kroz brošure, predstavljanja na sajmovima i povezivanje sa odgovarajućim partnerima
  • Podsticaji opštine za privrednike (u 2022. godini planirano 150.000 KM) i poljoprivrednike (u 2022. godini planirano 200.000 KM)
  • Sufinansiranje uvođenja ISO standarda u preduzeća
  • Odgođeno plaćanje u ratama rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta
  • Sufinansiranje zapošljavanja novih radnika
  • Sufinansiranje učešća preduzeća na međunarodnim i domaćim sajmovima

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Investitorima su na raspolaganju i sljedeće informacije na zvaničnom sajtu Vlade Republike Srpske:

https://investsrpska.vladars.net