Razvojna agencija opštine Modriča

Sjedište: Svetosavska 3, 74480 Modriča
Tel/fax: 053 811 372; 053 814 065
E-mail: oarmsp@gmail.com
Web: www.raomd.org

Turistička organizacija ``Modriča``

Sjedište: Svetosavska 4, 74480 Modriča
Tel/fax: 053 813 092
E-mail: turisticka.modrica@yahoo.com

JZU Dom zdravlja Modriča

Sjedište: Svetosavska 15, 74480 Modriča
Tel/fax: 053 821 660 / 053 821 661
E-mail: info@dzmodrica.org

JU Centar za socijalni rad

Sjedište: Trg Nemanjića 4
Tel/fax: 053 810 737 / 053 813 968
E-mail: czsrmodrica@yahoo.com

Srpski kulturni centar

Sjedište: Trg Dr Milana Jelića 17
Tel/fax: 053 813 553
E-mail:

Kulturno sportski centar

Sjedište: Berlinska 33A, 74480 Modriča
Tel/fax: 053 810 436
E-mail: kscmodrica@hotmail.com

Javna predškolska ustanova „Naša radost“

Sjedište: Cara Lazara 7, 74480 Modriča
Tel/fax: 053 810 762
E-mail: nasaradost5@teol.net

JU Osnovna škola „Sveti Sava“

Sjedište: Cara Lazara 29, 74480 Modriča
Tel/fax: 053 810 605
E-mail: os120@skolers.org
Web: www.svetisavamodrica.com

JU Osnovna škola „Sutjeska“

Sjedište: Maksima Gorkog 2, 74480 Modriča
Tel/fax: 053 820 730
E-mail: os128@skolers.org
Web: www.ossutjeska.com

JU Srednjoškolski centar ``Jovan Cvijić``

Sjedište: Berlinska bb, 74480 Modriča
Tel/fax: 053 811 344
E-mail: ss51@skolers.org
Web:
www.sscjovancvijic.com