Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije je osnovan krajem 2021. godine, pri Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti.

Glavni cilj Odsjeka je da kroz svoje djelovanje smanji nezaposlenost i poboljša kvalitet života građana opštine Modriča. Odsjek predstavlja ključnog nosioca razvojnih procesa na teritoriji opštine Modriča kroz razvojne strategije, pronalaženje donatorskih sredstava i privlačenja kako daomaćih, tako i stranih investitora.

Odsjek vrši poslove izrade i sprovođenja strateških dokumenata privrednog razvoja opštine, priprema i sprovodi odluke, programe, planove i druge akte koji se odnose na razvoj opštine, priprema i učestvuje u pripremi investicionih elaborata iz svoje nadležnosti, priprema i realizuje investicione i donatorske projekte iz oblasti privrednog razvoja, turizma, zaštite životne sredine, poljoprivrede i ruralnog razvoja, sarađuje i koordinira rad sa drugim dijelovima opštinske administrativne službe po pitanjima investicija, donacija i razvoja, sarađuje sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima iz djelokruga svojih poslova, obavlja i druge poslove koje odredi Načelnik opštine iz svoje nadležnosti.

 

Organizaciona struktura
 • šef Odsjeka za LER i evropske integracije
 • samostalni stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj
 • viši stručni saradnik za upravljanje razvojem i evropske integracije

Sistematizacija Odsjeka za LER i EI

S kim Odsjek sarađuje?
 • Tijesna saradnja sa Načelnikom opštine i svim organizacionim jedinicama u Opštinskoj upravi Modriča
 • Saradnja sa lokalnim privrednicima
 • Saradnja sa regionalnim, entitetskim i republičkim agencijama za razvoj i investicije
 • Periodična saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima opštine Modriča
 • Saradnja sa javnim ustanovama sa područja opštine Modriča
 • Saradnja sa domaćim i međunarodnim organizacijama.
Šta radi Odsjek?
 • Prati i realizuje Strategiju razvoja opštine Modriča i drugih sa njom povezanih strateških planova i programa, posebno u dijelu koordinacije aktivnosti, prikupljanja, praćenja i analize podataka po svim segmentima razvoja, života i rada u opštini Modriča.
 • Kontinuirano komunicira sa lokalnim privrednicima
 • Podstiče i pomaže lokalne privrednike da proširuju svoje kapacitete
 • Učestvuje u izradi investicionih elaborata i uređenja poslovnih zona
 • Učestvuje u stvaranju povoljne investicione klime na području opštine Modriča, te kroz različite mehanizme privlači kako domaće tako istrane investitore
 • Komunicira i pregovara sa potencijalnim domaćim i stranim investitorima
 • Priprema, piše i realizuje projekte koje finansiraju domaće, evropske i druge međunarodne institucije, fondove i organizacije,
 • Prikuplja, obrađuje i analizira podatke koji su neophodni da bi se mapirali prioriteti u radu Opštinske uprave
 • Promoviše potencijale opštine Modriča.

 

Prezentacija rada Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije

Kontakt

Vidovdanska 1, 74480 Modriča
Tel: 00387 53 810 511, lokal 127
E-mail: invest@modrica.ba