Šta je Privredni savjet?

Privredni savjet je savjetodavno tijelo koje daje mišljenja,preporuke i pokreće inicijative o pitanjima koja se odnose na stanje i razvoj privrede i predlaže mjere za unapređenje lokalnog poslovnog okruženja. Osnovni zadatak Privrednog savjeta je da obezbjeđuje i unapređuje javno-privatni dijalog kroz neposrednu saradnju opštinskih organa, Načelnika opštine i privrednih subjekata.

 

Odluka o osnivanju Privrednog savjeta

Pravilnik o radu Privrednog savjeta

Prvi sastanak Privrednog savjeta opštine Modriča

Uloga Privrednog savjeta
 • Vršenje povezivanja i koordinacije između privrednih subjekata i lokalne samouprave;
 • Donošenje zaključaka,preporuka i mišljenja od važnosti za unapređenje poslovne klime u lokalnoj zajednici,sa prijedlogom odgovarajućih mjera;
 • Učestvovanje u izradi strategija i drugih akata kojima se definišu ciljevi i mjere unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja;
 • Pokretanje inicijativa za unapređenje poslovnog ambijenta i otklanjanje administrativnih barijera;
 • Praćenje i učestvovanje u aktivnostima na promovisanju privrednih potencijala opštine;
 • Davanje prijedloga za unapređenje rada Opštinske uprave opštine,javnih preduzeća, ustanova,organizacija i službi čiji je osnivač Opština Modriča,radi poboljšanja uslova za privređivanje u opštini;
 • Razmatranje i drugih pitanja koja obuhvataju mjere i aktivnosti za stvaranje boljih uslova za privređivanje.
Sastav Privrednog savjeta

Za članove Privrednog savjeta imenuju se predstavnici privrednih subjekata registrovanih na području opštine Modriča, koji se bave određenom privrednom djelatnošću (proizvodnom, zanatsko-preduzetničkom, poljoprivrenom, finansijskom, uslužnom i dr.) i predstavnici Opštinske uprave opštine Modriča.

U radu Privrednog savjeta mogu učestvovati i predstavnici drugih organa,organizacija,ustanova i privrednih subjekata (obrazovne,zdravstvene i socijalne ustanove,inspekcijski organi,udruženja i dr.) kada se razmatraju pitanja iz njihove nadležnosti ili djelokruga rada.

 

Članovi Privrednog savjeta:

 1. Jovica Radulović, NAČELNIK OPŠTINE
 2. Bojana Kurešević, ODJELJENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 3. Aleksandar Petrović, SAVJETNIK NAČELNIKA
 4. Slobodan Jovanović, AD “KOMUNALAC-MODRIČA”
 5. Stojan Simić, AD “RAFINERIJA ULJA MODRIČA”
 6. Živko Lazić, AD “VODOVOD I KANALIZACIJA-MODRIČA”
 7. Savo Simić, DOO  “R.T.S. METAL”
 8. Jasmin Džaferspahić, DOO “a la mode”
 9. Novak Đurić, DOO “AKVA-KOMERC”
 10. Ilija Jevtić, DOO “ALFA”
 11. Branko Cvijanović, DOO “BETON-PROMET”
 12. Mirjana Mišić, DOO “BMB GROUP” PJ KRUŠIK
 13. Rado Mićić, DOO “BRAĆA MIĆIĆ”
 14. Maksim Vujanić, DOO “DUCLA”
 15. Darko Đurić, DOO “ĐURIĆ”
 16. Vojislav Josipović, DOO “FAM-JM”
 17. Željko Lukić, DOO “HEMO-PRAL”
 18. Nevenko Cvjetković, DOO “LGND-ELEKTRO”
 19. Milenko Martić, DOO “MARTIĆ INTER COPP”
 20. Dragan Novaković, DOO “MD-ELEKTRO”
 21. Risto Kuzmanović, DOO “MK COMPANY”
 22. Dragan Pandurević, DOO “MP PANDUREVIĆ”
 23. Stevo Novaković, DOO “NOVAKOVIĆ-TRADE”
 24. Novak Ilić, DOO “NOVOPROM”
 25. Igor Maksimović, DOO “PROMAKS”
 26. Mirko Šarkanović, DOO “REPROM”
 27. Goran Jovićević, DOO “TESLA”
 28. Dragan Kurešević, DOO “TIM TRADE”
 29. Vlado Ćajić, DOO “VD SISTEM”
 30. Darko Nijemčević, DOO “SION-GM”
 31. Anita Jevtić, JAVNI PREVOZ “DRVO PROMET”
 32. Snježana Vujić, JU RAZVOJNA AGENCIJA OPŠTINE MODRIČA
 33. Zoran Todorović, M;TEL
 34. Simo Novaković, PZ “SKUGRIĆANKA”
 35. Stefan Pejanović, TR “PEJANOVIĆ SN”
 36. Duško Pejić,ZR “PEJIĆ MONT”
 37. Duško Evđić, ZTR “ENERGOMONT”

 

Rješenje o imenovanju članova Privrednog savjeta

Kontakt

Sve informacije o Privrednom savjetu možete dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djalatnosti opštine Modriča, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije

 

Vidovdanska 1, 74480 Modriča
Tel: 00387 53 810 511, lokal 127
E-mail: invest@modrica.ba