Opštinska uprava je dio izvršne vlasti u opštini. Načelnik opštine kao nosilac izvršne vlasti rukovodi opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad. Opštinska uprava opštine Modriča je podijeljena u odjeljenja sa pripadajućim odsjecima:

1. Kabinet načelnika opštine

2. Odjeljenje za prijemnu kancelariju i informisanje

3. Odjeljenje za boračko-invalidksu zaštitu i opšte poslove

4. Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
– Odsjek za poljoprivredu,
Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije

5. Odjeljenje za finansije
– Odsjek za trezor
– Odsjek za budžet.

6. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju
– Odsjek za prostorno uređenje.

7. Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju

8. Stručna služba Skupštine opštine i načelnika opštine

9. Odsjek za dijasporu

 

Poslovi opštinske uprave su:

– Izvršenje i sprovođenje propisa Skupštine opštine i načelnika opštine,
– Pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i načelnik opštine,
– Izvršavanje i sprovođenje zakona i drugih propisa i obezbjeđenje vršenja poslova čije je izvršavanje povjereno opštini,
– Vršenje stručnih i drugih poslova koje im povjeri Skupština opštine i načelnik opštine.

Ciljevi opštinske uprave su:

– Postati moderan i transparentan servis građana i drugih korisnika usluga,
– Kvalitetom i brzinom pruženih usluga u potpunosti ispuniti potrebe i opravdati očekivanja korisnika,
– Doprinijeti stvaranju podsticajno-poslovnog okruženja i potrebnih uslova za kvalitetan ekonomski i društveni razvoj opštine,
– Osigurati zadovoljstvo zaposlenih.