Na ovoj stranici možete pronaći informacije o troškovima poslovanja Vašeg preduzeća na području opštine Modriča.  Dostupne su sljedeće informacije o troškovima poslovanja:

Tabelarni prikaz taksi i naknada
R.B. Naziv takse/naknade Zakonski akt kojim je utvrđena Pravni akt kojim su regulisane Obveznbici plaćanja
1. Komunalna naknada Zakon o komunalnim djelatnostima RS i Zakon o lokalnoj samoupravi RS Odluka o komunalnoj naknadi (sl.glasnik opštine modriča 1/12) Vlasnici poslovnog prostora
2. Opštinska administrativna taksa Zakon o lakalnoj samoupravi RS Odluka o opštinskim administartivnim taksama (sl.glasnik opštine modriča 1/12, 8/13, 9/21) Pravna i fizička lica kojima su potrebni spisi i radnje u upravnim i drugim postupcima
Spisak komunalnih usluga sa cijenama
Usluga Jedinica mjere Prosječna cijena u KM Link za više informacija
Cijene vode za poslovne korisnike m3 1,87
Cijene kanalizacije za poslovne korisnike m3 0,39
Električna energija za poslovne korisnike kwh MT 0,10

VT 0,13

http://www.elektrodoboj.net/PoslovniKorisnici/TarifniSistem.aspx
Cijena interneta pretplata 15-180 https://mtel.ba/Korisnicka-zona/Dokumenta/Cjenovnici
Odvoz smeća za poslovne korisnike po kategorijama

1. GRUPA

 • Zlatarske radnje
 • sajdžijske radnje
 • Kancelarije (advokatske i sl.)
 • Kiosci
 • Hemijske čistionice
 • Parfimerije
 • Fotografske radnje
 • Obućarske radnje
 • Pržionice kafe
 • Prodavnice hljeba
 • Video klubovi

Kvadratura  prostora

Cijene

do 10 m2 12,00 KM
10-20 m2 14,00 KM
20-60 m2 18,00 KM
60-100 m2 21,00 KM
preko 100 m2 30,00 KM

2. GRUPA

 • Krojačke radnje-butici
 • Auto praonice
 • Javne biblioteke
 • Radio stanice
 • Ljekarske ordinacije
 • Banke
 • RTV mehaničar
 • Frizerski saloni
 • Slastičarnice
 • Grafičke radnje
 • Kladionice
 • Osiguravajuće kuće
 • Optičarske radnje
 • Knjižare

Kvadratura  prostora

Cijene

do 20 m2 24,00 KM
20-60 m2 26,00 KM
60-80 m2 30,00 KM
80-100 m2 36,00 KM
preko 100 m2 40,00 KM

3. GRUPA

 • Prodavnica mješovite robe
 • Poljoprivredne apoteke
 • Limarske radnje
 • Bravarske radnje
 • Stolarske radnje
 • Automehaničarske radnje
 • Staklarske radnje
 • Pogrebne radnje
 • Apoteke
 • Prodavnice autodijelova, elektromaterijala, bijele tehnike, plastike i sl.
 • Kafići, ugostiteljski objekti
 • Vulkanizeri
 • Piljarnice
 • Mesnice
 • Diskonti
 • Restorani društvene ishrane
 • Javne ustanove
 • Benzinske pumpe
 • Magacinski prostori
 • Trgovinski prodajni centri
 • Autootpadi i drugi otpai
 • Saloni namještaja
 • Sokare-privatna proizvodnja
 • Skladišta-razna
 • Ribarnice
 • Komision-gvožđare

Kvadratura  prostora

Cijene

do 20 m2 30,00 KM
20-60 m2 36,00 KM
60-100 m2 42,00 KM
100-200 m2 70,00 KM
200-300 m2 90,00 KM
preko 300 m2 100,00 KM