Sve informacije o mogućnostima gradnje zainteresovana lica (fizička i pravna) mogu dobiti na sljedeći način:

  • U Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i ekologiju;
  • Putem telefona broj 00387 53 810 511;
  • Putem elektronske pošte nprostor@modrica.ba ;