Projekti koje realizuje Zavod za...

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje niz programa za zapošljavanja i samozapošljavanja u različitim kategorijama.

Read more