Dana 25.05.2023. godine Opštinska uprava Modriča će organizovati „Dan otvorenih vrata“.

Zainteresovani privrednici i preduzetnici mogu se prijaviti od 18-24.05.2023. godine, kod Odsjeka  za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije na telefon 053/810-511 lok. 127, preko e-mail adrese invest@modrica.ba ili popunjavanjem online upitnika. Prilikom prijave potrebno je dati osnovne informacije: naziv privrednog društva ili naziv preduzetnika, osnovnu djelatnost kojom se bavi i konkretnu temu o kojoj bi se razgovaralo.

“Dan otvorenih vrata” ima za cilj poboljšanje i njegovanje dobrih odnosa i direktnog kontakta sa predstavnicima male privrede iz opštine Modriča.

Online prijava za Dan otvorenih vrata