Opštinska uprava odlučila da uvede novinu u funkcionisanje lokalne samouprave i upravljanje opštinom podigne na viši nivo.

U cilju ostvarivanja kvalitetnije komunikacije sa preduzetnicima i privrednicima, opštinska uprava pokrenula je aktivnost uvođenja “Dan otvorenih vrata” za sve preduzetnike i privrednike sa područja opštine Modriča, kao i one koji tek planiraju da pokrenu vlastiti biznis.

“Dan otvorenih vrata” ima za cilj poboljšanje i njegovanje dobrih odnosa i direktnog kontakta sa predstavnicima male privrede iz opštine Modriča.

Planirani termini održavanja aktivnosti “Dan otvorenih vrata”, do kada se i na koji način zainteresovani mogu prijaviti, te šta sve Prijava treba da sadrži (npr. naziv preduzetnika, osnovnu djelatnost kojom se bavi i konkretnu temu o kojoj bi se razgovaralo) biće objavljivani na službenoj stranici opštine Modriča i na web stranici www.investinmodrica.com.

Prvi termin za prijem zainteresovanih privrednika i preduzetnika je 13. jul 2022. godine, a građani se mogu prijaviti od 22. juna do 12. jula 2022. godine, kod Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije na telefon 053/810-511 lok. 127, preko e-mail adrese invest@modrica.ba ili popunjavanjem online formulara koji se nalazi odmah ispod.

Odsjek za LER i EI
Modriča, 23.06.2022. godine

Online prijava za Dan otvorenih vrata