U okviru projekta EU4AGRI- Recovery i EU4Business Recovery koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, Razvojni program Ujedinjenih nacija je  objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške “start-up” kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Kroz ovaj Javni poziv, Evropska unija će omogućit razvoj preduzetničkih ideja, kroz sveobuhvatni paket tehničke i finansijske podrške.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti fizička lica, te samostalni preduzetnici i preduzeća koji su registrovani manje od godinu dana prije objave ovog Javnog poziva i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u BiH. U okviru ovog Javnog poziva na raspolaganju su 1,3 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do 80.000 KM.

Više informacija možete dobiti na web stranici www.eu4agri.ba ili u Opštinskoj upravi-  Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (tel.: 810-511 lok.127, e-mail: ivana.mijanic@modrica.ba).

Javni poziv je objavljen 19. decembra 2022. godine, a krajnji rok za prijavu je 17. februar 2023. godine, do 15:00 sati.

 

Prilozi