U okviru programa “Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini – EU4AGRI” raspisan je Javni poziv na koji se mogu prijaviti poljoprivredni proizvođači, privredni subjekti, udruženja i private ustanove i preduzeća  sa područja opštine Modriča. Prijavljuje se na način da zainteresovani potencijalni korisnik dostavlja popunjen obrazac (u prilogu)  Opštini Modriča, a zatim se sve prijave objedinjuju i dostavljaju donatoru. Maksimalan iznos koji se može tražiti je 200.000 KM za LOT 1 (minimalno 5 korisnika) i 200.000 KM za LOT 2. Korisnici su obavezni obezbijediti 25% finansijksog učešća u projektu. Rok za prijavu je 21.11.2022. godine.

Javni poziv

Prijavni obrazac za direktne korisnike LOT 1

Smjernice za podnosioce projektnih prijedloga