EU4BusinessRecovery objavio drugi ciklus prijava na Javni poziv u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući i COVID – 19).

Preduzeća imaju  mogućnost da apliciraju za finansijsku podršku investicijama od 10 000 do 30 000 KM, koja će biti usmjerena na implementaciju preporučenih mjera za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere). Učešće u projektu minimalno (15%), a proces apliciranja je pojednostavljena.

Sve informacije o Javnom pozivu možete pronaći na sljedećem linku:
https://www.eu4business.ba/bs/otvoren-eu4businessrecovery-javni-poziv-600-hiljada-km-za-unapredenje-zastite-i-sigurnosti-na-radu-u-sektoru-poljoprivrede