U zgradi opštine Modriča, 4. aprila održana je radionica vezana za projekat „Dijaspora“.

Radionici su prisustvovali predstavnici Fondacije „Mozaik“, Opštinske uprave Modriča, javnih preduzeća i ustanova i privrednici.

U februaru mjesecu potpisan je Memorandum o saradnji po projektu „Dijapora“, kojim je definisano da se formira Fond za podršku investitorima iz dijaspore u iznosu od 80.000 KM , za koje će po 40.000 KM obezbijediti Fondacija Mozaik i opština Modriča. Opština Modriča je u saradnji sa Fondacijom Mozaik objavila  javni poziv sa definisanim kriterijumima, a nakon izbora od strane komisije, potpisaće se ugovor između korisnika sredstava Fonda, Fondacije Mozaik i lokalne zajednice.

Cilj organizovanja radionice je da se prisutni upoznaju sa projektom „Dijaspora“, kako bi bili uključeni u podršku ljudima iz dijaspore, koji imaju interes da investiraju u našu lokalnu zajednicu.