U zgradi opštine Modriča, 23. marta 2022. godine, održana je druga redovna sjednica Privrednog savjeta opštine Modriča. Sjednici je prisustvovao načelnik opštine Jovica Radulović, koji je i predsjednik Savjeta, saradnici načelnika opštine i 17 članova Savjeta.

Savjet je savjetodavno tijelo načelnika opštine, osnovan po prvi put u junu prošle godine, koji ima za cilj da kroz direktan dijalog privrednika i Opštinske uprave kreira prijedloge rješenja, koji će dovesti do unapređenja privrednog ambijenta na području opštine.

Na početku sjednice prisutnima se obratio načelnik opštine Jovica Radulović, upoznao ih da je Opštinska uprava ušla u završnu fazu dobijanja BFC certifikata, kao bi se našla među opštinama sa povoljnim poslovnim okruženjem. Govorio je o trenutnom stanju budžeta, te višegodišnjem planu kapitalnih ulaganja.

Aleksandar Petrović, savjetnik načelnika i zamjenik predsjednika Savjeta predstavio je članovima Savjeta sljedeći dnevni red sjednice: Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice; Budžet i godišnji plan kapitalnih ulaganja; Mjere podsticaja privredi, poljoprivredi i zapošljavanju; Administrativne i komunalne takse i Prostorno-planska dokumentacija.

Načelnici nadležnih odjeljenja detaljnije su obrazložili teme dnevnog reda. Budžet za 2022. godinu je planiran u većem iznosu za 900.000 KM  u odnosu na plan budžeta prethodne godine, tako da su u skladu s tim planirani veći podsticaji u privredi i poljoprivredi za tekuću godinu. U toku je izrada višegodišnjeg plana kapitalnih ulaganja za period 2022. – 2024. godina, kojim bi bili obuhvaćeni zahtjevi svih mjesnih zajednica na području lokalne zajednice.

Privrednici su upoznati sa pozivom za učešće malih i srednjih preduzeća na sajmu u Cirihu, USPS SUMMIT 2022, koji se održava u maju mjesecu, a organizuje ga Udruženje srpskih privrednika u Švajcarskoj. Takođe, stigao je poziv i za učešće na sajmu u Mostaru. Razmatran je i mogući termin održavanja sajma privrede i poljoprivrede u Modriči, o čemu će se u narednom periodu detaljnije razgovarati.

Plan je da se u toku godine održe još najmanje dvije sjednice Savjeta, jer se ovakav vid komunikacije pokazao kao dobra praksa u dijalogu između privrednika, načelnika opštine i njegovih saradnika.