Fondacija Mozaik, održala je 16. i 17. februara u Sarajevu, svoju godišnju konferenciju na kojoj su se okupili predstavnici preko 50 opština i gradova, te predstavnici javnog, poslovnog i razvojnog sektora.

Na otvaranju konferencije svečano su potpisani memorandumi o saradnji po projektu „Dijapora“, sa 18 opština i gradova, koje su zajedno sa Fondacijom Mozaik osigurali Fond od 1,2 miliona maraka bespovratnih sredstava za osobe iz dijaspore koje žele investirati u biznise u opštinama ili gradovima potpisnicama memoranduma.

Jedna od potpisnica Memoranduma je i opština Modriča. Dokument su potpisali direktor Fondacije Mozaik Zoran Puljić i savjetnik načelnika Aleksandar Petrović, kojim je definisano da se formira Fond za podršku investitorima iz dijaspore u iznosu od 80.000 KM , za koje će po 40.000 KM obezbijediti Fondacija Mozaik i opština Modriča.

Opština Modriča će u saradnji sa Fondacijom Mozaik objaviti javni poziv sa definisanim kriterijumima, a nakon izbora od strane komisije, potpisaće se ugovor između korisnika sredstava Fonda, Fondacije Mozik i lokalne zajednice.

Zahvaljujući uspješnoj saradnji sa Fondacijom Mozaik od 2008. godine  realizovano je ukupno 152 projekta na području opštine Modriča, vrijednosti oko 470.000,00 KM. U realizaciju 152 projekta angažovano je preko 2.000 volontera koji su utrošili oko 30 000 volonterskih časova