Načelnik opštine Modriča Jovica Radulović, potpisao je danas, 16. maja u Sarajevu Memorandum o razumijevanju i Izjavu o saradnji USAID Dijaspora Invest projekta sa Michael J.Murphy, ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Memorandumom i Izjavom o saradnji definisao se zajednički rad i predstavljene su osnove za dalje aktivnosti.

Cilj USAID Dijaspora Invest projekta je pružanje podrške razvoju BiH kroz angažman njene dijaspore, jačanje sposobnosti lokalnih vlasti da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj, te povećanje mogućnosti direktnih ulaganja.

U opštini Modriča će sa donatorima biti uspostavljen Lokalni dijasporski investicioni fond koji će se koristiti za ubrzavanje privrednih aktivnosti sa dijasporom na lokalnom nivou i direktno doprinijeti novim ulaganjima, zapošljavanju i ekonomskom razvoju opštine Modriča.