Eda – Agencija za razvoj preduzeća je objavila javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika iz BiH u programu Evropske unije “Erasmus za mlade preduzetnike”. Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim novim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja, upoznavanju novih tržišta i uspostavljanju kontakata, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika.

Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine preduzetničkog iskustva, koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom.

Preduzeća i iskusni preduzetnici iz BIH koji žele da dobiju detaljnije informacije o programu i načinu prijavljivanja, treba da najkasnije do utorka, 31.1.2023. popune  online obrazac: https://bit.ly/EYE-januar2023 .

Više informacija o programu i načinu prijave možete naći na linku: https://edabl.org/poziv-iskusnim-preduzetnicima-i-msp-za-ucesce-u-evropskom-programu-razmjene-erasmus-za-mlade-preduzetnike-3/ ili kontaktirajte Edu- Agenciju za razvoj  preduzeća (kontakt osoba Pavle Miovčić pavle.miovcic@edabl.org, telefon  051/300-241).